eka galerii
vabaduse väljak 6/8
1 2 3 6 7 8 9 10 december
12:00–18:00

jonas van den bossche
hannah harkes
rachel kinbar
kirill tulin

The Perennial Gale is a group exhibition about value, risk and deterioration. Four artists explore, from various angles, how value is assigned and how it changes — in relation both to risk and to the passage of time. Furthermore, they look at how these valuations are reflected in human behaviour. For the 10-day duration of the exhibition, objects deemed as potentially valuable as well as those deemed as waste are presented within the gallery in states of flux, drawing attention to their value, as well as to their durability and limited life-span.

In terms of consumerism, the process of valuation has changed dramatically during the last 150 years, with the rise of industrialisation, the restructuring of human labor, population shifts through immigration and urbanisation, and the resulting constant growth of capitalism. This has led to an economic system in which there is perpetual destruction and disposal of that which is replaced by simultaneous and constant production. Meanwhile, our relation to loss and to perishability has been affected over the last 50 years by the medicalisation of death and an increasing culture of death denial.

When we are aware that the lifespan of something we hold valuable is limited, there are numerous ways in which we may respond to this knowledge. The four artists — Jonas Van den Bossche, Hannah Harkes, Rachel Kinbar and Kirill Tulin — take a look at: creation and destruction; participation and control; waste and reuse; frequency and volume; maintenance and planned obsolescence; and the futile effort of protection.

Lakkamatu Rajutuul on grupinäitus, mis räägib väärtusest, riskist ja allakäigust. Neli kunstnikku uurivad erinevate nurkade alt, kuidas väärtust luuakse ning kuidas väärtus muutub näiteks aja jooksul ja ohuolukorras. Veelgi enam, kunstnikud uurivad, kuidas väärtused inimkäitumises peegelduvad. 10-päevase näituse vältel eksponeeritakse galeriis pidevas muutumises olevaid nii hinnaliseks kui ka prügiks peetavaid objekte, juhtides tähelepanu nende väärtusele, kestvusele ja lühildasele elueale.

Tarbimise seisukohalt on esemete ja nähtuste väärtustamise alused viimase 150 aasta jooksul oluliselt muutunud: on toimunud märkimisväärne industrialiseerimine, tööjõu restruktureerimine, rahvastiku ümberpaiknemine immigratsiooni ja linnastumise tõttu ning kõige selle tulemusel kogub kapitalism aina jõudu. Tulemuseks on majandusmudel, kus toimub pidev hävitamine ja äraviskamine, mis toetub omakorda lakkamatule juurdetootmisele. Lisaks on meie arusaama kaotusest ja hääbumisest viimase 50 aasta jooksul tugevalt mõjutanud ka surmaeituse ja surma peamiselt meditsiinilise nähtusena käsitlemise kultuur.

Teadmisele, et kõigel, mida kalliks peame, on piiratud eluiga, võib reageerida erinevalt. Neli kunstnikku, Jonas Van den Bossche, Hannah Harkes, Rachel Kinbar and Kirill Tulin uurivad teemasid nagu osalemine ja kontroll, raiskamine ja taaskasutus, sagedus ja maht, säilitamine ja kavandatud aegumine ning kindlustunde säilitamine.

Jonas Van den Bossche
Strayed
A reflection on the pace of creation and destruction.
Guitar, effects

Uide
Mõtisklus loomise ja hävitamise tempost.
Kitarr, efektid
Hannah Harkes
Destructorium
Inevitable obliteration is accelerated within a purpose-built unit. Insert objects into the left hatch.
Tools of destruction, human hands, action

Hävitoorium
Vastavaks otstarbeks ehitatud seade kiirendab asjade paratamatut kadu. Sisestage ese vasakpoolse luugi kaudu.
Hävitustööriistad, inimkäed, tegevus
Rachel Kinbar
Things Like This
An extreme example of planned obsolescence that also steps outside of the standard economic model.
Paperclay sculptures

Sellelaadsed asjad
Kavandatud aegumise äärmuslik näide, mis astub ühtlasi välja tavapärasest majandusmudelist.
Pabersavist skulptuurid
Kirill Tulin
Work
Two KUMU invigilators are employed to guard the exhibition for the whole period.
Temporary employment contract, Nike Free running shoes, Lectus Stockholm II chairs, Black carpet

Töö
Terveks väljapanekuajaks on valvama palgatud kaks muuseumivalvurit KUMUst.
Ajutine tööleping, Nike Free jooksukingad, Lectus Stockholm II toolid, must vaip
Capitalism,
Socialism
& Democracy

SCHUMPETER
The Economic Life
Of Things


BOLTANSKI & ESQUERRE
Luc Boltanski and Arnaud Esquerre, 'The Economic Life of Things: Commodities, Collectibles, Assets', New Left Review 98, March-April 2016.
This essay has been included in this exhibition with the permission of the publisher, and not for further distribution.
Employment
Contract


TULIN & RAUD
Employment
Contract


TULIN & SIGUR
Test report
STOCKHOLM II


LECTUS PRODUKTION AB
Thank you / Täname: Keiu Krikmann, Elize Hiiop, Terttu Uibopuu, Massimo Eli Grace, Carl and Anna Kinbar, Jaanika Arum, Villem Säre, Johannes Säre, Marten Esko, Mihkel Ilus, Henri Hütt, Kirke Kangro, Siim Preiman, Anne Sigur, Ande Raud, Marko Bronzov, Svetlana Šepilenko, Giulia Landonio, Airi Triisberg, Eleriin Ello, Mari Prekup, Kaarel Künnap, Villem Jahu, Kaspar Aus, Eesti Kunstiakadeemia, Grafodroom, The New Left Review, Labora, Kumu Kunstimuuseum, Meistrite Hoovi Keraamikakoda